Lượt ghé thăm trang hôm nay - Tư vấn và báo giá ngay : 0911 661 249

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
DI-SORIC LAT45-10MIU-B5, DI-SORIC VIỆT NAM


[/hinhanh] [tomtat]

Xuất xứ: GERMANY
Bảo hành: 12 tháng

[/tomtat]

[kythuat]

Produit

LAT45-10MIU-B5 

Série:LAT-45 Portée élevée

Plage de mesure:200 … 10.000 mm

Résolution:1 mm

Classe de laser:2 (IEC 60825-1)

Raccordement:Connecteur M12, 5 pôles


LAT45-10MP3-B5 

Série:LAT-45 Portée élevée

Plage de mesure:200 … 10.000 mm

Résolution:1 mm

Classe de laser:2 (IEC 60825-1)

Raccordement:Connecteur M12, 5 pôles


LAT45-6MIU-B5 

Série:LAT-45 Portée élevée

Plage de mesure:300 … 6.000 mm

Résolution:1 mm

Classe de laser:1 (IEC 60825-1)

Raccordement:Connecteur M12, 5 pôles


LAT52-200IU-RB5 

Série:LAT-52 Compact

Plage de mesure:50 … 200 mm

Résolution:0,02 … 0,05 mm

Classe de laser:1 (IEC 60825-1)

Raccordement:Connecteur M12, 5 pôles


LAT52-200IU-B5 

Série:LAT-52 Compact

Plage de mesure:50 … 200 mm

Résolution:0,02 … 0,05 mm

Classe de laser:1 (IEC 60825-1)

Raccordement:Connecteur M12, 5 pôles


LAT52-500IU-RB5 

Série:LAT-52 Compact

Plage de mesure:50 … 500 mm

Résolution:0,3 … 0,5 mm

Classe de laser:1 (IEC 60825-1)

Raccordement:Connecteur M12, 5 pôles


LAT52-500IU-B5 

Série:LAT-52 Compact

Plage de mesure:50 … 500 mm

Résolution:0,3 … 0,5 mm

Classe de laser:1 (IEC 60825-1)

Raccordement:Connecteur M12, 5 pôles


LAT52-80IU-RB5 

Série:LAT-52 Compact

Plage de mesure:30 … 80 mm

Résolution:0,01 mm

Classe de laser:1 (IEC 60825-1)

Raccordement:Connecteur M12, 5 pôles


LAT52-80IU-B5 

Série:LAT-52 Compact

Plage de mesure:30 … 80 mm

Résolution:0,01 mm

Classe de laser:1 (IEC 60825-1)

Raccordement:Connecteur M12, 5 pôles


LVHT52-500G3-B4 

Série:LVHT-52 Compact

Plage de mesure:50 … 500 mm

Résolution:0,3 … 0,5 mm

Classe de laser:1 (IEC 60825-1)

Raccordement:Connecteur M12, 4 pôles


LVHT52-500G3-RB4 

Série:LVHT-52 Compact

Plage de mesure:50 … 500 mm

Résolution:0,3 … 0,5 mm

Classe de laser:1 (IEC 60825-1)

Raccordement:Connecteur M12, 4 pôles


LAT 61 K 30/8 IUPN 

Série:LAT-61 Précis

Plage de mesure:26 … 34 mm

Résolution:0,5 µm

Classe de laser:2 (IEC 60825-1)

Raccordement:Câble 5,0 m, 10 pôles


LAT 61 K 50/20 IUPN 

Série:LAT-61 Précis

Plage de mesure:40 … 60 mm

Résolution:1,5 µm

Classe de laser:2 (IEC 60825-1)

Raccordement:Câble 5,0 m, 10 pôles


LAT 61 K 85/40 IUPN 

Série:LAT-61 Précis

Plage de mesure:65 … 105 mm

Résolution:2,5 µm

Classe de laser:2 (IEC 60825-1)

Raccordement:Câble 5,0 m, 10 pôles


LAT 61 K 120/120 IUPN 

Série:LAT-61 Précis

Plage de mesure:60 … 180 mm

Résolution:8 µm

Classe de laser:2 (IEC 60825-1)

Raccordement:Câble 5,0 m, 10 pôlesXEM THÊM CÁC SẢN PHẨM KHÁC TẠI : MUASAMTHIETBI.COM[/kythuat]

[mota]
Catalogue
[/mota]

Copyright 2014 LTD. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay