Lượt ghé thăm trang hôm nay - Tư vấn và báo giá ngay : 0911 661 249

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Varian Part 87692204	, AEP 52300009, Gan R. Potentiometer 10KΩ ±3%, lin±. 05%

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Projector Halogen Bulb Bright , AEP 5240.0037, Elekta 923931518204C

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Gantry Pancake Motor Elekta Part: # 45133302802 , AEP Part: # 5240.0005

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Z-motor and brake couch, Elekta 1018121, AEP 5240.0020

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
FTM Rack PSU , Elekta 45133305605, AEP 5240.0051

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
ODI Voltage Regulator PCB , Elekta 1507972, Non-OEM AEP 5240.0055

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
AEP 52400044, 821321900352T Elekta , Fuse, 10 A 32 VAC

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Thumbwheel PCB 2 Side A , Elekta 45133318446 / 4513331890203, AEP  5240.0035

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Cathode Filament Carrier Assembly, Elekta 1007897, AEP 5240.0024

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Elekta 4513330467603E, AEP 5240.001, Electron Gun Filament

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Coarse/check Potentiometer, 20k, 10 turn , AEP 52400028, Elekta 45133164421

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Diaphragm/DLG PCB , Elekta 1538489, AEP 52400034

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Elekta 45133909025 , AEP 5240.0026 ,Motor drive board

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
AEP 5240.0015,  Elekta 1016472, Diaphragm Brake

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
AEP 5240.0014 , Elekta 1016474 , DLG Brake

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
AEP 52400003, ELEKTA 52400003 , Copper Gasket Ion Pump

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
AEP 52400018, ELEKTA 45133307890, Lon Pump Power Supply

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
AEP 52400001, ELEKTA 4513600012201, Edwards Ion Pump EP 1/30 - New

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
AEP 52400007,  Elekta 1515098 ,VACUUM PARTS - PHỤ TÙNG VACUUM

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
CX1180 Thyratron , Neptune 6 and 10 , MG5125X Magnetron

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
MG5125P Magnetron ,  Elekta , MG6330 , CX1140G , Magnetron Viet Nam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Magnetron MG5193 , MG6165,  Novalis , CX1159G & 8503K Thyratron

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
MG7095 Tomotherapy Radiation , MG7495 Tomotherapy Radiation , Máy Xạ trị cắt lớp Viet Nam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
PMX1100A CyberKnife  , CX1191D , 8503C , CyberKnife , Magnetron Viet Nam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
E2V BRINGING LIFE MG5242T, E2V BRINGING VIETNAM

Copyright 2014 LTD. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay