Lượt ghé thăm trang hôm nay - Tư vấn và báo giá ngay : 0911 661 249

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
8503K, Thyratron 8503K, Hydrogen  Thyratron 8503K, Thyratron Teledyne E2V Vietnam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Thyratron 8503C

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]
Hình ảnh
Thyratron CX1836X

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]
Hình ảnh
Thyratron CX1836AP

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]
Hình ảnh
Thyratron CX1648X

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]
Hình ảnh
Thyratron CX1725X

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]
Hình ảnh
Thyratron CX1725

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Thyratron CX1722G/2


[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]
Hình ảnh
Thyratron CX1671A/2


[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Thyratron CX1648X

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]
Hình ảnh
Thyratron CX1573

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Thyratron CX1570

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Thyratron CX1551G

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Thyratron CX1549

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Thyratron CX1536X

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Thyratron CX1536

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Thyratron CX1528

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Thyratron CX1525AWX

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Thyratron CX1525AW

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Thyratron CX1525AX

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Thyratron CX1525A

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
E2V-MG6010 E2V MEDICAL MG5193 LINAC MAGNETRO, Teledyne e2v-Vietnam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
E2V-CX1140LG , E2V VIỆT NAM , MUASAMTHIETBI - NGÀNH Y TẾ.

Copyright 2014 LTD. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay