Lượt ghé thăm trang hôm nay - Tư vấn và báo giá ngay : 0911 661 249

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
ZF2 Máy đo độ căng cho sợi, sợi và dây mảnh , Máy đo lực căng cơ cầm tay tại Việt Nam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Hiệu chuẩn theo vật liệu tùy chỉnh: Nếu vật liệu xử lý khác biệt đáng kể so với vật liệu hiệu chuẩn tiêu chuẩn về đường kính, độ cứng hoặc hình dạng, thì nên hiệu chuẩn đặc biệt bằng cách sử dụng các mẫu do khách hàng cung cấp. Để thực hiện mục đích này, cần cung cấp một mẫu vật liệu có chiều dài khoảng 15 ft.


[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
MiniTest 650 Đo độ dày lớp phủ , Máy đo độ dày lớp phủ ElektroPhysik tại Việt Nam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Minitest 2500 & 4500 Cảm biến đo độ dày lớp phủ, Máy đo độ dày lớp phủ ElektroPhysik tại Việt Nam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
MiniTest 735 F1.5 Đo độ dày lớp phủ, Máy đo độ dày lớp phủ ElektroPhysik tại Việt Nam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
MiniTest 70FN Đo độ dày lớp phủ, Máy đo độ dày lớp phủ ElektroPhysik tại Việt Nam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
MiniTest 70F Đo độ dày lớp phủ, Máy đo độ dày lớp phủ ElektroPhysik tại Việt Nam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
MikroTest S10M máy đo độ dày lớp phủ từ tính,  máy đo độ dày lớp phủ tại Việt Nam.

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
MikroTest S3M máy đo độ dày lớp phủ từ tính,  máy đo độ dày lớp phủ tại Việt Nam.

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
MikroTest FM F máy đo độ dày lớp phủ từ tính,  máy đo độ dày lớp phủ tại Việt Nam.

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh

Copyright 2014 LTD. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay