Lượt ghé thăm trang hôm nay - Tư vấn và báo giá ngay : 0911 661 249

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
CANNEED VIỆT NAM , Thiết bị kiểm tra đường ghép mí lon, Seam Monitor SeamSight-B

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
CANNEED VIỆT NAM , Máy cắt mí lon, Seam Saw CSS-100B

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
CANNEED VIỆT NAM , Máy xé lột mí lon, Seam Stripper STR-100

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
STG-200-d , CANNEED VIỆT NAM , Máy đo độ dày mí lon, Seam Thickness Gauge

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
CSG-200 , CANNEED VIỆT NAM , Thiết bị đo độ sâu nắp lon, Countersink Gauge

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
CANNEED VIỆT NAM , Máy đo lực nén lon, Axial Load Tester AXL-4000

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
CANNEED VIỆT NAM , Thiết bị đo lực bật nắp lon, Pop & Tear Tester PTT-300

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
CANNEED VIỆT NAM , Thiết bị đo độ rộng mép lon, Flange Width Gauge.

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
CANNEED VIỆT NAM , Máy ghép mí lon, Can Seamer SM-24


[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
CANNEED VIỆT NAM , Đồng hồ đo áp suất chân không, Vacuum Gauge CVG

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
CANNEED VIỆT NAM , Máy đo độ thanh trùng chai, lon PU-2000


[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
CANNEED VIỆT NAM , GMT-100 DGM-200 , Máy đo CO2 trong bia, Beverage CO2 Meter

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
CANNEED VIỆT NAM - Máy đo CO2 trong chai, lon, điện tử BCC-200

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
CANNEED VIỆT NAM - BCT-100, BCT-100-T - Máy đo CO2 trong chai, lon, CO2 and Pressure Tester

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
CANNEED VIỆT NAM - Foam Stability Tester FST-200TPH,  Máy kiểm tra độ ổn định bọt bia

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh

CANNEED VIỆT NAM - Bể đường hóa Malt tự động MB-8A+ , Auto Mashing Device MB-8A+

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh

CANNEED VIỆT NAM ,- Máy kiểm tra độ kín nắp chai CND-SST-3 , lon, Secure Seal Tester CND-SST-3

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
CANNEED VIỆT NAM , Máy kiểm tra độ kín nắp chai, lon, Secure Seal Tester DSST-100

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
CANNEED VIỆT NAM - Máy đo độ dày chai, lon MBT-300 , Bottle Thickness Gauge MBT-300

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
CANNEED VIỆT NAM - Máy cắt chai nhựa bằng dây nóng HWC-100 , Hot Wire Bottle Cutter HWC-100

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
CANNEED VIỆT NAM - Máy đo lực đóng mở nắp chai, Torque Tester CND-TT-200

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
CANNEED VIỆT NAM - Máy đo lực nén chai nhựa, Top Load Tester TLT-200

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
CANNEED VIỆT NAM - Máy lắc chai, lon, Bottle Turner BT-100

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Máy kiểm tra áp suất chai thủy tinh, CanNeed  BPT-4, BPT-4000, CANNEED VIỆT NAM.

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Thiết bị kiểm tra lớp tráng men, Enamel Rater DER-400 , CANNEED VIỆT NAM .

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Máy kiểm tra chống trầy xước CSRT-100, CANNEED VIỆT NAM .

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Máy kiểm tra mài mòn lớp phủ lon CCAT-100, CANNEED VIỆT NAM

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Thiết bị kiểm tra đường ghép mí lon Seam-X-On-line bằng tia X-Ray, CANNEED VIỆT NAM

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Canneed Việt Nam, ĐẠI LÝ CANNEED VIỆT NAM, CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ CANNEED

Copyright 2014 LTD. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay