Lượt ghé thăm trang hôm nay - Tư vấn và báo giá ngay : 0911 661 249

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Teledyne DALSA - Giá đại lý và hàng chính hãng tại Việt Nam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
E2V TELEDYNE DALSA Xineos-1515

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
E2V TELEDYNE DALSA Xineos-1511 GigE

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
XINEOS-1313 (CD55M112), E2V TELEDYNE DALSA XINEOS-1313 (CD55M112), MÁY DÒ X-RAY IGZO E2V TELEDYNE DALSA XINEOS-1313 (CD55M112), E2V TELEDYNE DALSA

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
E2V TELEDYNE DALSA AXIOS-3030

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
E2V TELEDYNE DALSA AXIOS-2317


[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh

E2V TELEDYNE DALSA AXIOS-1717

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
E2V TELEDYNE DALSA G3-XM32-M4095

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
E2V TELEDYNE DALSA G3-XM30-M4095

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
E2V TELEDYNE DALSA G3-XC01-C8205

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
E2V TELEDYNE DALSA G3-XC01-C6205

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
E2V TELEDYNE DALSA Falcon4-CLHS M8200

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
E2V TELEDYNE DALSA Falcon4-CLHS M6200

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
E2V TELEDYNE DALSA Falcon4-CLHS M4480

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
E2V TELEDYNE DALSA Falcon4-CLHS M4400

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
E2V TELEDYNE DALSA Falcon4-CLHS M2240

Copyright 2014 LTD. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay