Lượt ghé thăm trang hôm nay - Tư vấn và báo giá ngay : 0911 661 249

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
DI-SORIC KLE-M3-T2-0.5 , DI-SORIC VIỆT NAM
[/hinhanh] [tomtat]
Nhà sản xuất: 
Xuất xứ:
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]

[kythuat]

 Sản phẩm :

KLT-M6-T2-0.5-L20 

Conception:Filetage

Sortie lumineuse:axial

Portée:20 mm

Résolution:0,05 mm

Longueur de la fibre optique:2.000 mm (Raccourcissable)


KLT-M6-T2-0.5-L35 

Conception:Filetage

Sortie lumineuse:axial

Portée:35 mm

Résolution:0,1 mm

Longueur de la fibre optique:2.000 mm (Raccourcissable)


KLT-M6-T2-1.5NB 

Conception:Filetage

Sortie lumineuse:axial

Portée:400 mm

Résolution:0,3 mm

Longueur de la fibre optique:2.000 mm (Raccourcissable)


KLE-M3-T2-0.5 

Conception:Filetage

Sortie lumineuse:axial

Portée:250 mm

Résolution:0,1 mm

Longueur de la fibre optique:2.000 mm (Raccourcissable)


KLE-M3-T2-1 

Conception:Filetage

Sortie lumineuse:axial

Portée:1.000 mm

Résolution:0,2 mm

Longueur de la fibre optique:2.000 mm (Raccourcissable)


KLE-M4-T2-0.5 

Conception:Filetage

Sortie lumineuse:axial

Portée:250 mm

Résolution:0,1 mm

Longueur de la fibre optique:2.000 mm (Raccourcissable)


KLE-M4-T2-1 

Conception:Filetage

Sortie lumineuse:axial

Portée:1.000 mm

Résolution:0,2 mm

Longueur de la fibre optique:2.000 mm (non raccourcissable)


KLE-M6-T2-1 

Conception:Filetage

Sortie lumineuse:axial

Portée:1.000 mm

Résolution:0,2 mm

Longueur de la fibre optique:2.000 mm (Raccourcissable)


KLER-M4-T2-0.5 

Conception:Filetage

Sortie lumineuse:Radial

Portée:200 mm

Résolution:0,1 mm

Longueur de la fibre optique:2.000 mm (Raccourcissable)


KLER-M4-T2-1 

Conception:Filetage

Sortie lumineuse:Radial

Portée:400 mm

Résolution:0,2 mm

Longueur de la fibre optique:2.000 mm (Raccourcissable)


KLT-M3-B40-T2-0.5 

Conception:Filetage

Sortie lumineuse:axial, Sonde flexible

Portée:75 mm

Résolution:0,1 mm

Longueur de la fibre optique:2.000 mm (Raccourcissable)


KLT-M3-B40-T2-0.5K 

Conception:Filetage

Sortie lumineuse:axial, Sonde flexible

Portée:100 mm

Résolution:0,05 mm

Longueur de la fibre optique:2.000 mm (Raccourcissable)


KLT-M3-B90-T2-0.5 

Conception:Filetage

Sortie lumineuse:axial, Sonde flexible

Portée:75 mm

Résolution:0,1 mm

Longueur de la fibre optique:2.000 mm (Raccourcissable)


KLT-M3-B90-T2-0.5K 

Conception:Filetage

Sortie lumineuse:axial, Sonde flexible

Portée:100 mm

Résolution:0,05 mm

Longueur de la fibre optique:2.000 mm (Raccourcissable)


KLT-M3-S0.5-0.25K 

Conception:Filetage

Sortie lumineuse:axial

Portée:40 mm

Résolution:0,02 mm

Longueur de la fibre optique:500 mm (non raccourcissable)


KLT-M3-T2-0.5 

Conception:Filetage

Sortie lumineuse:axial

Portée:75 mm

Résolution:0,05 mm

Longueur de la fibre optique:2.000 mm (Raccourcissable)


KLT-M3-T2-0.5K 

Conception:Filetage

Sortie lumineuse:axial

Portée:100 mm

Résolution:0,05 mm

Longueur de la fibre optique:2.000 mm (Raccourcissable)


KLT-M4-T2-0.5 

Conception:Filetage

Sortie lumineuse:axial

Portée:75 mm

Résolution:0,05 mm

Longueur de la fibre optique:2.000 mm (Raccourcissable)


KLT-M4-T2-0.5K 

Conception:Filetage

Sortie lumineuse:axial

Portée:100 mm

Résolution:0,05 mm

Longueur de la fibre optique:2.000 mm (Raccourcissable)


KLT-M6-T2-1 

Conception:Filetage

Sortie lumineuse:axial

Portée:200 mm

Résolution:0,1 mm

Longueur de la fibre optique:2.000 mm (Raccourcissable)


XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM KHÁC : muasamthietbi.com

[/kythuat]

[mota]
Catalogue
[/mota]

Copyright 2014 LTD. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay