Lượt ghé thăm trang hôm nay - Tư vấn và báo giá ngay : 0911 661 249

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh


[/hinhanh] [tomtat]
Nhà sản xuất: EUCHNER
Xuất xứ: GERMANY
Bảo hành: 12 tháng
Chúng tôi tự hào là nhà nhập khẩu hàng đầu và chuyên cung cấp các thiết bị tự động, điện và điện công nghiệp chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn đi đầu trong việc đáp ứng các xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các lĩnh vực khác. Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp tốt nhất và sản phẩm chất lượng hàng đầu cho khách hàng của mình.

[/tomtat]

[kythuat]

Công tắc an toàn TP series tiếp điểm giám sát cửa Euchner - Safety switch TP with door monitoring contact Euchner

https://www.euchner.de/en-us/a/084135/?#orderdata-tab

   Tên thiết bị: Công tắc an toàn TP series, cảm biến an toàn Euchner TP Series

   Mã đặt hàng: TP series

   Nhà sản xuất: Euchner – Germany origin

   Nhà cung cấp: Euchner Việt Nam, Euchner Vietnam

Đặc điểm

   Nút nhấn phụ trợ ở mặt trước

   Tiếp điểm giám sát cửa

   Tăng hành trình chuyển động ngang

   Hướng tiếp cận ngang và dọc, điều chỉnh theo góc 90°

   AC/DC 24 V +10%, -15%

ID

Model

Tên tiếng việt

Tên tiếng anh

84129

TP3-4131A024M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84130

TP3-4131A110M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84131

TP3-4131A230M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84135

TP3-4121A024M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84137

TP3-4121A110M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84138

TP3-4121A230M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84142

TP3-2131A024M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84143

TP3-2131A110M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84144

TP3-2131A230M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84157

TP3-2131B024MC1761

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84158

TP3-4121A024MC1787

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84161

TP3-537A024MC1844

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84165

TP3-537C024MC1844

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84256

TP3-4131K024M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84257

TP3-4131K110M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84258

TP3-4131K230M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84260

TP3-4121K024M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84261

TP3-4121K110M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84262

TP3-4121K230M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84264

TP3-2131K024M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84265

TP3-2131K230M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84270

TP3-4141A024M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84281

TP3-2131A024MC1706

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84285

TP3-2131A024MC1743

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84289

TP3-2131A024MC1787

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84290

TP3-2131A024MC1761

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84336

TP3-537A024M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84337

TP3-537A110M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84338

TP3-537A230M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

84347

TP3-537K024M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

86165

TP3-4141A024MC1743

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

87377

TP3-4141A024SM8C1992

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

87400

TP3-2131A024MC1993

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

87425

TP3-4141A024SM4C2012

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

87426

TP3-4141A024SM4C2013

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

87427

TP3-4121A024MC1743

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

87434

TP3-537A024SR6

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

87437

TP3-537A110SR6

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

87440

TP3-537A230SR6

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

88204

TP3-4131A024SR11

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

88205

TP3-2131A024SR11

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

88206

TP3-4121A024SR11

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

88213

TP3-537K024SR6

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

88219

TP3-4131K024SR11

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

88220

TP3-2131K024SR11

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

88221

TP3-4121K024SR11

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

88226

TP3-2131A024SR11C1787

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

88227

TP3-2131A024SR11C1699

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

88250

TP3-2131A024SR11C2015

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

88251

TP3-2131A024SR11C2016

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

88256

TP3-4141A024SEM4AS1

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

88262

TP3-4121A024SM4C1888

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

88264

TP3-4141A110M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

88922

TP3-4141A024SR11

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

93460

TP3-537A024L024M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

93634

TP3-2131A024L024M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

93636

TP3-4121A024L024M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

95044

TP3-4131A024SEM8C2065

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

95224

TP3-2131A024MC2084

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

96893

TP3-4141A024MC1844

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

96895

TP3-4141A024MC1844/V10

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

96896

TP3-4141C024MC1844

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

96898

TP3-4141C024MC1844/V10

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

97897

TP3-2131A024SR11C1993

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

98403

TP3-4131A024L024M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

98936

TP3-4141A024MC2462

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

MULTIPLE LIMIT SWITCH

100138

TP3-537A024MC2184

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

100139

TP3-4141A024MC2184

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

100140

TP3-4141C024MC2184

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

100684

TP3-4141K024M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

100870

TP3-4131A024-10C-DCX

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

103339

TP3-4141A024RC18EXT1

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

103463

TP3-4141A024SEM4AS1C2238

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

103464

TP3-4141C024SEM4AS1C2238

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

103465

TP3-4141D024SEM4AS1C2238

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

105388

TP3-4121A024BHA12EXT1A

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

105546

TP3-2131A024RC18C1993EXT2

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

106155

TP3-4131A024MC1993

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

106560

TP3-4141C024SEM4AS1C2285

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

111649

TP3-2131A024L024MC1743

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

111865

TP3-4141A024SEM4AS1C2335

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

113025

TP3-2131A024MC2183

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

114359

TP3-2131A024MC2359

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

114417

TP3-2131A024MC2184

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

115066

TP3-4131A024L024MC1993

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

137709

TP3-4141A024L024M

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

158240

TP3-4131C024L024SM8C2497

Công tắc an toàn TP series Euchner Vietnam

SAFETY SWITCH

 

[/kythuat]

[mota]
Catalogue
[/mota]

Copyright 2014 LTD. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay