Lượt ghé thăm trang hôm nay - Tư vấn và báo giá ngay : 0911 661 249

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Coarse/check Potentiometer, 20k, 10 turn , AEP 52400028, Elekta 45133164421

[/hinhanh] [tomtat]
Nhà sản xuất: 
Xuất xứ:
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]

[kythuat]

ELECTRONIC

AEP Part #Elekta Part #Part Name
5240001245133164412Fine/Potentiometer, 20k, single turn
5240002845133164421Coarse/check Potentiometer, 20k, 10 turn
524000134513330467603EElectron Gun Filament
524000241007897Cathode filament carrier assembly
5240003545133318446Thumbwheel PCB 2, Side A, Precise
5240003645133318447Thumbwheel PCB 2, Side B, Precise
52400038HHC-POTPotentiometer Hand Held Control
52400044821321900352TFuse, 10 A 32 VAC
ELECTRONIC
AEP Part # Elekta Part # Part Name
52400012 45133164412 Fine/Potentiometer, 20k, single turn
52400028 45133164421 Coarse/check Potentiometer, 20k, 10 turn
52400013 4513330467603E Electron Gun Filament
52400024 1007897 Cathode filament carrier assembly
52400035 45133318446 Thumbwheel PCB 2, Side A, Precise
52400036 45133318447 Thumbwheel PCB 2, Side B, Precise
52400038 HHC-POT Potentiometer Hand Held Control
52400044 821321900352T Fuse, 10 A 32 VAC

Cảm ơn quý khách đã xem qua sản phẩm của Công ty Lâm Tuệ Đức Automation. Chúng tôi rất trân trọng và mong được hợp tác cùng quý khách! 

Thông tin liên hệ:
  • Số điện thoại: 0911 661 249 - 0909 653 371
  • Email: sale03@ltdautomation.com.vn

[/kythuat]

[mota]
Catalogue
[/mota]

Copyright 2014 LTD. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay