Lượt ghé thăm trang hôm nay - Tư vấn và báo giá ngay : 0911 661 249

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
ADFweb-Vietnam, Thiết bị Gateway ADFweb, Đại lý ADFweb , Power Supply ADFweb Vietnam

[/hinhanh] [tomtat]
Xuất xứ: Italy
Bảo hành: 12 tháng

TỰ ĐỘNG HÓA LÂM TUỆ ĐỨC là đại lý hãng ADF WEB tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp giải pháp và thiết bị công nghiệp tự động hóa, đồng thời đáp ứng nhu cầu đặc biệt của khách hàng. Dưới đây là một số sản phẩm chính của ADF WEB tại Việt Nam:
[/tomtat]

[kythuat]


Lâm Tuệ Đức Automation – Nhà Phân Phối ADF WEB Tại Việt Nam ADFweb feuqdd Việt Nam là một công ty chuyên cung cấp các thiết bị sử dụng tín hiệu. . Cụ thể nó là một thành phần của , hoạt động ADFweb® có chức năng chuyển đổi kích thước, định dạng và đầy đủ các dấu hiệu thành đầu dấu hiệu mà không thay đổi chất.

Thiết bị ADFweb Việt Nam được phân phối chính thức bởi Lâm Tuệ Đức Automation, một công ty chuyên cung cấp các sản phẩm điện tử, môi trường và các giải pháp quản lý cho ngành công nghiệp, khai khoáng, năng lượng, và các ngành khác.


Các thiết bị ADFweb Việt Nam được sử dụng trong các ứng dụng như:

- Chuyển đổi dòng dữ liệu không gian (GPS)
- Chuyển đổi dòng dữ liệu địa lý (RTU, SCADA)
- Chuyển đổi dòng dữ liệu môi trường (Environmental)
- Chuyển đổi dòng dữ liệu năng lượng (Energy)

Các thiết bị ADFweb Việt Nam được đảm bảo chất lượng và giá cả phải chăng, và có khả năng cung cấp các dòng dữ liệu không gian và các dòng dữ liệu địa lý. Ngoài ra, chúng cũng có khả năng chuyển đổi các kích thước, định dạng và độ đầy đầy đủ của các dấu hiệu đầu vào các dấu hiệu đầu ra mà không thay đổi tính chất của dấu hiệu.

481Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters HD67051 - M-Bus / CANopenADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
482Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen AdaptersHD67001 - Modbus / CANopen ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
483Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen AdaptersHD67002 - Modbus / CANopen  ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
484Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen AdaptersHD67291 - CANopen / RS232 / RS485ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
485Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters HD67421 - CANopen / Modbus Master ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
486Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters HD67422 - CANopen / Modbus Slave ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
487Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters HD67502 - CANopen / Modbus ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
488Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters HD67504 - Modbus TCP / CANopen ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
489Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen AdaptersHD67505 - Modbus TCP / CANopen ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
490Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen AdaptersHD67940 - CANopen / MQTT Converter ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
491Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen AdaptersHD67250 - NMEA 2000 / CANopenADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
492Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters HD67461 -NMEA 2000 / CANopenADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
493Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen AdaptersHD67551 - PROFIBUS Slave / CANopenADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
494Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen AdaptersHD67571 - PROFIBUS Master/ CANopenADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
495Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen AdaptersHD67426 - PROFIBUS Master / CANopen  ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
496Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen AdaptersHD67427 - PROFIBUS Slave/ CANopen  ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
497Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen AdaptersHD67607 -PROFINET / CANopenADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
498Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters HD67B74 -PROFINET Master / CANopenADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
499Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters HD67428 - PROFINET / CANopen (automotive)ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
500Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters|HD67117 - Repeater/Isolator/Extender CANopenADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tố
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN AdaptersHD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectorsADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN AdaptersHD67221 - Repeater/Isolator/Extender CAN, with Data FilterADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN AdaptersHD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN AdaptersHD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN AdaptersHD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KVADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN AdaptersHD67390-U-D1 - CAN / USB  ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67701-C -CAN / Optic Fiber  ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67702-C -CAN / Optic Fiber ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67155 - CAN / SNMP Agent ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67420 - CAN / SNMP  ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67171 - CAN / SNMP ManagerADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67449 - CAN / SNMP ManagerADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67803 - CAN / KNX - ConverterADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters|_ HD67290 - 232 / CANADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters|_ HD67678 - BACNet / CANopen Converter ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters|_ HD67718 - BACNet Master/ CANopen Converter ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters|_ HD67042 - CAN / CANopen ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters|_ HD674-A031 - CAN / CANopen ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters|_ HD67221 - CANopen, Repeater and Data Filter  ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KVADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67511 - CAN / Modbus ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67411 - Modbus / CAN ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67012 - Modbus / CAN  ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67412 - CAN / Modbus  ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67514 - Modbus TCP / CAN ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67414 - CAN / Modbus TCP MasterADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67415 - CAN / Modbus TCP SlaveADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67515 - Modbus TCP / CAN ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67939 - CAN / MQTT Converter ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67250 -NMEA 2000 / CANopenADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67461 -NMEA 2000 / CANopenADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67606 -PROFINET / CANADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67B73 -PROFINET Master / CANADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67418 - PROFINET / CAN (automotive)ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67552 -PROFIBUS / CANADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67577 -PROFIBUS / CAN  ADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67416 - CAN / PROFIBUS MasterADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67417 - CAN / PROFIBUS SlaveADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67181 - Repeater/Isolator/Extender CANADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectorsADF Web Vietnam, Đại lý ADFweb Việt Nam, Phân Phối Thiết Bị ADFweb Chính Hãng Giá Tốt
[/kythuat]

[mota]
Catalogue
[/mota]

Copyright 2014 LTD. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay