Lượt ghé thăm trang hôm nay - Tư vấn và báo giá ngay : 0911 661 249

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Motor DSC1-045SO64U-40-54-EOA-DPP-K-AN-O+AS2 , Item no : 536052 , Baumuller VietNam
[/hinhanh] [tomtat]
Xuất xứ: Germany
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]

[kythuat]

Bảng dữ liệu kỹ thuật Động cơ servo DSC1

TypePN [kW]nN [phút -1 ]J [kgcm²]M0 [Nm]M0 [Nm]
DSC1-0450 – 42000 – 40001 – 32 – 128 – 26
DSC1-0560 – 6900 – 40004 – 116 – 2616 – 49
DSC1-0711 – 14750 – 400012 – 3112 – 5827 – 82
DSC1-1002 – 18850 – 300046 – 10123 – 10542 – 125

Dòng hộp số hành tinh BPx của Baumuller hoàn toàn phù hợp với động cơ servo DSC với các tùy chọn kết hợp gần như vô hạn, nó cho phép bạn đạt được số lượng lớn các mức tăng tỷ số truyền bánh răng.

Model servo motor DSC1 được Baumuller Vietnam cung cấp

DSC1-045KO64WDSC1-056MO64W-30-54DSC1-056SO64U-40-54
DSC1-045SO64WDSC1-056KO64W-40-54DSC1-056KO64O-10-54
DSC1-045MO64WDSC1-056SO64W-40-54DSC1-056SO64O-10-54
DSC1-056KO64WDSC1-071KO64U-10-54DSC1-056MO64O-10-54
DSC1-056SO64WDSC1-071SO64U-10-54DSC1-056KO64O-20-54
DSC1-056MO64WDSC1-071MO64U-10-54DSC1-056SO64O-20-54
DSC1-071K64WDSC1-071KO64U-20-54DSC1-056MO64O-20-54
DSC1-071S64WDSC1-071SO64U-20-54DSC1-056KO64O-30-54
DSC1-071M64WDSC1-071MO64U-20-54DSC1-056SO64O-30-54
DSC1-100K64WDSC1-071KO64U-30-54DSC1-056MO64O-30-54
DSC1-100S64WDSC1-071SO64U-30-54DSC1-056KO64O-40-54
DSC1-100M64WDSC1-071MO64U-30-54DSC1-056SO64O-40-54
DSC1-045KO64U-20-54DSC1-071KO64U-40-54DSC1-056KO64W-10-54
DSC1-045SO64U-20-54DSC1-071SO64U-40-54DSC1-056SO64W-10-54
DSC1-045MO64U-20-54DSC1-071KO64O-10-54DSC1-056MO64W-10-54
DSC1-045KO64U-30-54DSC1-071SO64O-10-54DSC1-056KO64W-20-54
DSC1-045SO64U-30-54DSC1-071MO64O-10-54DSC1-056SO64W-20-54
DSC1-045MO64U-30-54DSC1-071KO64O-20-54DSC1-056MO64W-20-54
DSC1-045KO64U-40-54DSC1-071SO64O-20-54DSC1-056KO64W-30-54
DSC1-045SO64U-40-54DSC1-071MO64O-20-54DSC1-056SO64W-30-54
DSC1-045MO64U-40-54DSC1-071KO64O-30-54DSC1-100SO64U-20-54
DSC1-045KO64W-20-54DSC1-071SO64O-30-54DSC1-100MO64U-20-54
DSC1-045SO64W-20-54DSC1-071MO64O-30-54DSC1-100KO64U-30-54
DSC1-045MO64W-20-54DSC1-071KO64O-40-54DSC1-100SO64U-30-54
DSC1-045KO64W-30-54DSC1-071SO64O-40-54DSC1-100KO64O-10-54
DSC1-045SO64W-30-54DSC1-071KO64W-10-54DSC1-100SO64O-10-54
DSC1-045MO64W-30-54DSC1-071SO64W-10-54DSC1-100MO64O-10-54
DSC1-045KO64W-40-54DSC1-071MO64W-10-54DSC1-100KO64O-20-54
DSC1-045SO64W-40-54DSC1-071KO64W-20-54DSC1-100SO64O-20-54
DSC1-045MO64W-40-54DSC1-071SO64W-20-54DSC1-100MO64O-20-54
DSC1-056KO64U-10-54DSC1-071MO64W-20-54DSC1-100KO64O-30-54
DSC1-056SO64U-10-54DSC1-071KO64W-30-54DSC1-100SO64O-30-54
DSC1-056MO64U-10-54DSC1-071SO64W-30-54DSC1-100KO64W-10-54
DSC1-056KO64U-20-54DSC1-071MO64W-30-54DSC1-100SO64W-10-54
DSC1-056SO64U-20-54DSC1-071KO64W-40-54DSC1-100MO64W-10-54
DSC1-056MO64U-20-54DSC1-071SO64W-40-54DSC1-100KO64W-20-54
DSC1-056KO64U-30-54DSC1-100KO64U-10-54DSC1-100SO64W-20-54
DSC1-056SO64U-30-54DSC1-100SO64U-10-54DSC1-100MO64W-20-54
DSC1-056MO64U-30-54DSC1-100MO64U-10-54DSC1-100KO64W-30-54
DSC1-056KO64U-40-54DSC1-100KO64U-20-54DSC1-100SO64W-30-54

ĐỘNG CƠ SERVO 0.8KW BAUMULLER DSC1-045KO64U-40-54-EOA-DPP-K-AN-O-TC1
ĐỘNG CƠ SERVO 1.1KW BAUMULLER DSC1-045SO64U-40-54-EOA-DPP-K-AN-O+AS2
DSC1-071MO64U-30-54-D09-9NP-K-AN-O+AG1
DSC1 045-100 Servo Motor 8.8kW
DSC1-071SO65O-10-54-AOA-BPP-K-AN-O-DA1
DSC1-045 DSC1-056 DSC1-071
DSC1-056MO64U-30-54-AOA-SPP-K
DSD2, DSC1, DSP1, DSH1 BPx
DSC1 071SO64U40 Electric Motor
DSC1-045KO64U-40-54-CBA-BPP-K-AN-O-ZV1
DSC1-050SO20U-08-37-TOA-YPP-K-AN-A+AG1
DSCG BAUMULLER.COM.VN 045 A65U40-5 UL
DSC1-045KO64U-40-54-CBA-BPP-K-AN-O-ZV1 _ 6
DSC100 S64U30-5 420900 D16 57260-0077
DSC 071 S64U20-5 4KW MOTOR
DSC1-050SO20U-08-37-TOA-YPP-K-AN-A+AG1
DSC1-071MO64U-30-54-AO9-DPP-K-AN-O+AS1
DSC1-056MO64U-30-54-AOA-PPP-K-AN-O+AS1
DSCG045A65U405UL
DSC1-050SO20U-08-37-JO9-YPP-K-AN-O+AG1

Item no : 536052
Motor DSC1-045SO64U-40-54-EOA-DPP-K-AN-O+AS2
Producer no.: 00483742
as serial no.: 21935998


XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM TẠI : MUASAMTHIETBI.COM
[/kythuat]

[mota]
Catalogue
[/mota]

Copyright 2014 LTD. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay