Lượt ghé thăm trang hôm nay - Tư vấn và báo giá ngay : 0911 661 249

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
HD674-A031-E4V  ADFweb, Bộ chuyển đổi tín hiệu ADF WEB chính hãng tại Việt Nam



[/hinhanh] [tomtat]
Xuất xứ: ITALY
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]

[kythuat]

HD674-A031-E4V 

Specifications:
Ports:2xCAN
Data Rates CANUp to 1000 kbps
Data Rates CANopenUp to 1000 kbps
CAN Connector3way Mini-Fit®
CANopen Connector3way Mini-Fit®
Power Supply Connector2way Mini-Fit®
Power Supply10..40V DC; 8..26V AC
Operating temperature-40°C/+105°C (-40°F/+221°F)
Dimensions without fixing lugs76x86x40 (LxWxH)
Dimensions with fixing lugs A105x86x40 (LxWxH)
Dimensions with fixing lugs B83x112.5x40 (LxWxH)
Dimensions with fixing lugs C105x112.5x40 (LxWxH)
Weight200g approx
SoftwareSW74-A031
ORDER CODE:HD674-A031-E4V


HD674-A031-E4R

Specifications:
Ports:2xCAN
Data Rates CANUp to 1000 kbps
Data Rates CANopenUp to 1000 kbps
CAN Connector3way Mini-Fit®
CANopen Connector3way Mini-Fit®
Power Supply Connector2way Mini-Fit®
Power Supply10..40V DC; 8..26V AC
Operating temperature-40°C/+105°C (-40°F/+221°F)
Dimensions without fixing lugs76x86x40 (LxWxH)
Dimensions with fixing lugs A105x86x40 (LxWxH)
Dimensions with fixing lugs B83x112.5x40 (LxWxH)
Dimensions with fixing lugs C105x112.5x40 (LxWxH)
Weight200g approx
SoftwareSW74-A031
ORDER CODE:HD674-A031-E4R




HD674-A031-E7V


Specifications:
Ports:2xCAN
Data Rates CANUp to 1000 kbps
Data Rates CANopenUp to 1000 kbps
CAN Connector3way SuperSeal 1.5
CANopen Connector3way SuperSeal 1.5
Power Supply Connector2way SuperSeal 1.5
Power Supply10..40V DC; 8..26V AC
Operating temperature-40蚓/+105蚓 (-40蚌/+221蚌)
Dimensions without fixing lugs76x86x40 (LxWxH)
Dimensions with fixing lugs A105x86x40 (LxWxH)
Dimensions with fixing lugs B83x112.5x40 (LxWxH)
Dimensions with fixing lugs C105x112.5x40 (LxWxH)
Weight200g approx
SoftwareSW674-A031
ORDER CODE:HD674-A031-E7V

HD674-A031-E7R
Specifications:
Ports:2xCAN
Data Rates CANUp to 1000 kbps
Data Rates CANopenUp to 1000 kbps
CAN Connector3way SuperSeal 1.5
CANopen Connector3way SuperSeal 1.5
Power Supply Connector2way SuperSeal 1.5
Power Supply10..40V DC; 8..26V AC
Operating temperature-40蚓/+105蚓 (-40蚌/+221蚌)
Dimensions without fixing lugs76x86x40 (LxWxH)
Dimensions with fixing lugs A105x86x40 (LxWxH)
Dimensions with fixing lugs B83x112.5x40 (LxWxH)
Dimensions with fixing lugs C105x112.5x40 (LxWxH)
Weight200g approx
SoftwareSW674-A031
ORDER CODE:HD674-A031-E7R
[/kythuat]

[mota]
Catalogue
[/mota]

Copyright 2014 LTD. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay