Lượt ghé thăm trang hôm nay - Tư vấn và báo giá ngay : 0911 661 249

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
DI-SORIC US 12 M 150 FB G3-B4 , DI-SORIC CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAM


[/hinhanh] [tomtat]

Xuất xứ: Germany
Bảo hành: 12 tháng

[/tomtat]

[kythuat]

US 08 M 100 G3-T4 

US-M8

20 … 100 mm

0,1 mm

< 0,3 mm

Connecteur M8, 4 pôles


US 12 M 150 FB G3-B4 

US-M12

0 … 150 mm

1 mm

< 0,5 mm

Connecteur M12, 4 pôles


US 12 M 150 FB IU-B4 

US-M12

0 … 150 mm

1 mm

< 0,5 mm

Connecteur M12, 4 pôles


US 12 M 200 G3-B4 

US-M12

20 … 200 mm

1 mm

< 0,5 mm

Connecteur M12, 4 pôles


US 12 M 200 IU-B4 

US-M12

20 … 200 mm

1 mm

< 0,5 mm

Connecteur M12, 4 pôles


US 12 M 400 G3-B4 

US-M12

40 … 400 mm

1 mm

< 1,5 mm

Connecteur M12, 4 pôles


US 12 M 400 IU-B4 

US-M12

40 … 400 mm

1 mm

< 1,5 mm

Connecteur M12, 4 pôles


US Q12 M 200 G3-T4 

US-Q12

20 … 200 mm

1 mm

< 0,5 mm

Connecteur M8, 4 pôles


US Q12 M 200 IU-T4 

US-Q12

20 … 200 mm

1 mm

< 0,5 mm

Connecteur M8, 4 pôles


US Q12 M 400 FP G3-T4 

US-Q12

40 … 400 mm

1 mm

< 0,5 mm

Connecteur M8, 4 pôles


US Q12 M 400 G3-T4 

US-Q12

40 … 400 mm

1 mm

< 0,5 mm

Connecteur M8, 4 pôles


US Q12 M 400 HP G3-T4 

US-Q12

40 … 400 mm

1 mm

< 0,5 mm

Connecteur M8, 4 pôles


US Q12 M 400 IU-T4 

US-Q12

40 … 400 mm

1 mm

< 0,5 mm

Connecteur M8, 4 pôles


US Q12 M 400 R G3-T4 

US-Q12

40 … 400 mm

1 mm

< 0,5 mm

Connecteur M8, 4 pôles


US Q12 M 400 XP G3-T4 

US-Q12

40 … 400 mm

1 mm

< 0,5 mm

Connecteur M8, 4 pôles


US 18 M 1500 G3-B4 

US-M18

150 … 1.500 mm

1 mm

< 1 mm

Connecteur M12, 4 pôles


US 18 M 1500 IU-B4 

US-M18

150 … 1.500 mm

1 mm

< 1 mm

Connecteur M12, 4 pôles


US 18 M 800 G3-B4 

US-M18

80 … 800 mm

1 mm

< 1 mm

Connecteur M12, 4 pôles


US 18 M 800 IU-B4 

US-M18

80 … 800 mm

1 mm

< 1 mm

Connecteur M12, 4 pôles


US 30 M 3000 G3-B4 

US-M30

300 … 3.000 mm

Ø 1 mm

2,0 mm

Connecteur M12, 4 pôlesXEM THÊM CÁC SẢN PHẨM KHÁC TẠI : MUASAMTHIETBI.COM[/kythuat]

[mota]
Catalogue
[/mota]

Copyright 2014 LTD. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay