Lượt ghé thăm trang hôm nay - Tư vấn và báo giá ngay : 0911 661 249

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
DI-SORIC OGL 050 G3-T3 , DI-SORIC VIỆT NAM[/hinhanh] [tomtat]

Xuất xứ: Germany
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]

[kythuat]


Sản phẩm :


OGL 050 G3-T3 

Série:OGL

Longueur de côté intérieur:50 / 50 mm

Source de lumière:LED

Résolution:0,3 mm

Dimensions L / H / B:75 / 75 / 10 mm


OGL 051 G3-T3 

Série:OGL

Longueur de côté intérieur:50 / 50 mm

Source de lumière:LED

Résolution:0,3 mm

Dimensions L / H / B:75 / 75 / 10 mm


OGL 080 G3-T3 

Série:OGL

Longueur de côté intérieur:80 / 80 mm

Source de lumière:LED

Résolution:0,3 mm

Dimensions L / H / B:105 / 105 / 10 mm


OGL 081 G3-T3 

Série:OGL

Longueur de côté intérieur:80 / 80 mm

Source de lumière:LED

Résolution:0,3 mm

Dimensions L / H / B:105 / 105 / 10 mm


OGL 120 G3-T3 

Série:OGL

Longueur de côté intérieur:120 / 120 mm

Source de lumière:LED

Résolution:0,5 mm

Dimensions L / H / B:150 / 150 / 12 mm


OGL 121 G3-T3 

Série:OGL

Longueur de côté intérieur:120 / 120 mm

Source de lumière:LED

Résolution:0,5 mm

Dimensions L / H / B:150 / 150 / 12 mm


OGL 50/31 P6L-IBS 

Série:OGLP Insensible à la saleté

Longueur de côté intérieur:50 / 31 mm

Source de lumière:LED

Résolution:

Dimensions L / H / B:60 / 83 / 10 mm


OGL 50/31 P6L-RIBS 

Série:OGLP Insensible à la saleté

Longueur de côté intérieur:50 / 31 mm

Source de lumière:LED

Résolution:

Dimensions L / H / B:60 / 83 / 10 mm


OGL 50/31-0 P6L-IBS 

Série:OGLP Insensible à la saleté

Longueur de côté intérieur:50 / 31 mm

Source de lumière:LED

Résolution:

Dimensions L / H / B:60 / 83 / 10 mm


OGL 55/54 P6L-IBS 

Série:OGLP Insensible à la saleté

Longueur de côté intérieur:55 / 54 mm

Source de lumière:LED

Résolution:

Dimensions L / H / B:65 / 106 / 10 mm


OGLP 050 G3-T3 

Série:OGLP Insensible à la saleté

Longueur de côté intérieur:50 / 50 mm

Source de lumière:LED

Résolution:2 mm

Dimensions L / H / B:75 / 75 / 10 mm


OGLP 080 G3-T3 

Série:OGLP Insensible à la saleté

Longueur de côté intérieur:80 / 80 mm

Source de lumière:LED

Résolution:2 mm

Dimensions L / H / B:105 / 105 / 10 mm


OGLP 120 G3-T3 

Série:OGLP Insensible à la saleté

Longueur de côté intérieur:120 / 120 mm

Source de lumière:LED

Résolution:2 mm

Dimensions L / H / B:150 / 150 / 12 mm


OGLL 051 G3-T3 

Série:OGLL Laser

Longueur de côté intérieur:50 / 50 mm

Source de lumière:Laser

Résolution:0,05 mm

Dimensions L / H / B:75 / 75 / 10 mm


OGLL 081 G3-T3 

Série:OGLL Laser

Longueur de côté intérieur:80 / 80 mm

Source de lumière:Laser

Résolution:0,05 mm

Dimensions L / H / B:105 / 105 / 10 mm


OGLL 121 G3-T3 

Série:OGLL Laser

Longueur de côté intérieur:120 / 120 mm

Source de lumière:Laser

Résolution:0,1 mm

Dimensions L / H / B:150 / 150 / 12 mmXEM THÊM CÁC SẢN PHẨM KHÁC TẠI : MUASAMTHIETBI.COM

[/kythuat]

[mota]
Catalogue
[/mota]

Copyright 2014 LTD. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay