Lượt ghé thăm trang hôm nay - Tư vấn và báo giá ngay : 0911 661 249

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
DI-SORIC LT 21 K 50 P3, DI-SORIC VIỆT NAM


[/hinhanh] [tomtat]

Xuất xứ: GERMANY
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]

[kythuat]

SẢN PHẨM 

LT 21 K 50 P3 

Loạt:O-20 thu nhỏ

Kích thước:22x13x8.5mm

Phạm vi:

Phạm vi phát hiện:20 … 50mm

Sự liên quan:Cáp 2,0 m, 4 cực


LT 21 K 50 P3-K-T4 

Loạt:O-20 thu nhỏ

Kích thước:22x13x8.5mm

Phạm vi:

Phạm vi phát hiện:20 … 50mm

Sự liên quan:Đuôi lợn 0,2 m M8, 4 cọc


LT 21 K 300 P3 

Loạt:O-20 thu nhỏ

Kích thước:22x13x8.5mm

Phạm vi:

Phạm vi phát hiện:45 … 300mm

Sự liên quan:Cáp 2,0 m, 4 cực


LT 21 K 300 P3-K-T4 

Loạt:O-20 thu nhỏ

Kích thước:22x13x8.5mm

Phạm vi:

Phạm vi phát hiện:45 … 300mm

Sự liên quan:Đuôi lợn 0,2 m M8, 4 cọc


LLT 21 K 70 P3 

Loạt:O-20 thu nhỏ

Kích thước:22x13x8.5mm

Phạm vi:

Phạm vi phát hiện:20 … 70mm

Sự liên quan:Cáp 2,0 m, 4 cực


LLT 21 K 70 P3-K-T4 

Loạt:O-20 thu nhỏ

Kích thước:22x13x8.5mm

Phạm vi:

Phạm vi phát hiện:20 … 70mm

Sự liên quan:Đuôi lợn 0,2 m M8, 4 cọc


LR 21 K 4000 P3 

Loạt:O-20 thu nhỏ

Kích thước:22x13x8.5mm

Phạm vi:0 … 4.000mm

Phạm vi phát hiện:

Sự liên quan:Cáp 2,0 m, 4 cực


LR 21 K 4000 P3-K-T4 

Loạt:O-20 thu nhỏ

Kích thước:22x13x8.5mm

Phạm vi:0 … 4.000mm

Phạm vi phát hiện:

Sự liên quan:Đuôi lợn 0,2 m M8, 4 cọc


21K 1000 P3 

Loạt:O-20 thu nhỏ

Kích thước:22x13x8.5mm

Phạm vi:0 … 1.000mm

Phạm vi phát hiện:

Sự liên quan:Cáp 2,0 m, 4 cực


21K 1000 P3-K-T4 

Loạt:O-20 thu nhỏ

Kích thước:22x13x8.5mm

Phạm vi:0 … 1.000mm

Phạm vi phát hiện:

Sự liên quan:Đuôi lợn 0,2 m M8, 4 cọc


OT21-PS-2C 

Loạt:O-21 thu nhỏ

Kích thước:28,1 x 8,1 x 14,4mm

Phạm vi:

Phạm vi phát hiện:0 … 180mm

Sự liên quan:Cáp 2,0 m, 3 cực


OT21-NS-2C 

Loạt:O-21 thu nhỏ

Kích thước:28,1 x 8,1 x 14,4mm

Phạm vi:

Phạm vi phát hiện:0 … 180mm

Sự liên quan:Cáp 2,0 m, 3 cực


OT21-PS-0.3T3 

Loạt:O-21 thu nhỏ

Kích thước:28,1 x 8,1 x 14,4mm

Phạm vi:

Phạm vi phát hiện:0 … 180mm

Sự liên quan:Đuôi lợn 0,3 m M8, 3 cọc


OT21-NS-0.3T3 

Loạt:O-21 thu nhỏ

Kích thước:28,1 x 8,1 x 14,4mm

Phạm vi:

Phạm vi phát hiện:0 … 180mm

Sự liên quan:Đuôi lợn 0,3 m M8, 3 cọc


OH21-15PS-2C 

Loạt:O-21 thu nhỏ

Kích thước:28,1 x 8,1 x 14,4mm

Phạm vi:

Phạm vi phát hiện:3 … 15mm

Sự liên quan:Cáp 2,0 m, 3 cực


OH21-15NS-2C 

Loạt:O-21 thu nhỏ

Kích thước:28,1 x 8,1 x 14,4mm

Phạm vi:

Phạm vi phát hiện:3 … 15mm

Sự liên quan:Cáp 2,0 m, 3 cực


OH21-50PS-2C 

Loạt:O-21 thu nhỏ

Kích thước:28,1 x 8,1 x 14,4mm

Phạm vi:

Phạm vi phát hiện:1 … 50 mm

Sự liên quan:Cáp 2,0 m, 3 cực


OH21-50NS-2C 

Loạt:O-21 thu nhỏ

Kích thước:28,1 x 8,1 x 14,4mm

Phạm vi:

Phạm vi phát hiện:1 … 50 mm

Sự liên quan:Cáp 2,0 m, 3 cực


OH21-80PS-2C 

Loạt:O-21 thu nhỏ

Kích thước:28,1 x 8,1 x 14,4mm

Phạm vi:

Phạm vi phát hiện:1 … 80 mm

Sự liên quan:Cáp 2,0 m, 3 cực


OH21-80NS-2C 

Loạt:O-21 thu nhỏ

Kích thước:28,1 x 8,1 x 14,4mm

Phạm vi:

Phạm vi phát hiện:1 … 80 mm

Sự liên quan:Cáp 2,0 m, 3 cực

[/kythuat]

[mota]
Catalogue
[/mota]

Copyright 2014 LTD. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay