Lượt ghé thăm trang hôm nay - Tư vấn và báo giá ngay : 0911 661 249

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
FPZ VIETNAM, ĐẠI LÝ FPZ TẠI VIỆT NAM


[/hinhanh] [tomtat]

Xuất xứ: Italy
Bảo hành: 12 tháng

Chúng tôi tự hào là nhà nhập khẩu hàng đầu và chuyên cung cấp các thiết bị tự động, điện và điện công nghiệp chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn đi đầu trong việc đáp ứng các xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các lĩnh vực khác. Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp tốt nhất và sản phẩm chất lượng hàng đầu cho khách hàng của mình.

FPZ (Freudenberg Performance Materials) là một hãng chuyên sản xuất các vật liệu chuyên dụng cho ngành công nghiệp, khoa học và những người có nhu cầu sử dụng vật liệu chuyên dụng trong cuộc sống hàng ngày.
[/tomtat]

[kythuat]

Chúc bạn mua sản phẩm FPZ với giá tốt nhất!

FPZ VIỆT NAM – ĐẠI LÝ FPZ VIỆT NAM 

Single Stage Blowers SCL K03-K06 MS 

FPZ Vietnam

Single Stage Blowers SCL K07-K12 MS 

FPZ Vietnam

Single Stage Blowers SCL K05-K06 TS 

FPZ Vietnam

Single Stage Blowers SCL K07-K12 TS 

FPZ Vietnam

Two Stage Blowers SCL K07R-12 MD 

FPZ Vietnam

Two Stage Blowers SCL K04-K06 TD 

FPZ Vietnam

Two Stage Blowers SCL K07-K12 TD 

FPZ Vietnam

Single Stage Blowers SCL 06 

FPZ Vietnam

Two Stage Blowers SCL 10DL-15DH 

FPZ Vietnam

Two Stage Blowers SCL R20-MD; 30DH-40DH 

FPZ Vietnam

Single Stage Blowers SCL K03-K06 MS-GOR/GVR 

FPZ Vietnam

Single Stage Blowers SCL K07-K12 MS-GOR/GVR 

FPZ Vietnam

Single Stage Blowers SCL K05-K06 TS-GOR/GVR 

FPZ Vietnam

Single Stage Blowers SCL K07-K12 TS-GOR/GVR 

FPZ Vietnam

Single Stage Blowers SCL K07R- K12 MD GOR/GVR 

FPZ Vietnam

Two Stage Blowers SCL K07R- K12 MD GOR/GVR 

FPZ Vietnam

Two Stage Blowers SCL K07-K12 TD GOR/GVR 

FPZ Vietnam

Three Stage Blowers SCL K09-K11 TT GOR/GVR 

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK03-MS 

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK04-MS 

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK05-MS 

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK06-MS 

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK07-MS 

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK08-MS

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK09-MS 

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK10-MS

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK11-MS 

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK12-MS

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK05-TS

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK06-TS 

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK07-TS

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK08-TS

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK09-TS

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK10-TS 

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK11-TS

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK12-TS 

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK07R-MD 

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK08R-MD

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK09-MD

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK10-MD 

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK11-MD 

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK12-MD

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK04-TD

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK05-TD 

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK06-TD

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK07-TD

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK08-TD

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK09-TD

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK10-TD

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK11-TD

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK12-TD

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSURE10DL

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSURE15DH

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSURER20-MD

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSURE30DH 

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSURE40DH

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK03-MS

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK04-MS

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK05-MS

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK06-MS 

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK07-MS

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK08-MS

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK09-MS

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK10-MS

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK11-MS

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK12MS

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK05-TS 

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK06-TS 

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK07-TS 

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK08-TS

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK09-TS

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK10-TS

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK11-TS 

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK12-TS

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK09-TT

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK10-TT

FPZ Vietnam

REGENERATIVE BLOWERS – PRESSUREK11-TT

FPZ Vietnam

Safety valvesVRL6

FPZ Vietnam

Safety valvesVRL8

FPZ Vietnam

Safety valvesVRL9

FPZ Vietnam

Safety valvesVRL6 – H.P.FPZ Vietnam
Safety valvesVRL8 – H.P.FPZ Vietnam
Flow Converting DevicesV6 FPZ Vietnam
Flow Converting DevicesVS8FPZ Vietnam
Flow Converting DevicesVK 5 FPZ Vietnam
Flow Converting DevicesVK 6 FPZ Vietnam
Flow Converting DevicesVK 6A FPZ Vietnam
Flow Converting DevicesVK 8 FPZ Vietnam
Flow Converting DevicesVK 9 FPZ Vietnam
Flow Converting DevicesPK 5 FPZ Vietnam
Flow Converting DevicesPK 6 FPZ Vietnam
Flow Converting DevicesPK 6A 

FPZ Vietnam

Flow Converting DevicesPK 8FPZ Vietnam
Flow Converting DevicesPK 9 FPZ Vietnam
ManifoldsCA4 FPZ Vietnam
ManifoldsCA4V FPZ Vietnam
ManifoldsCA5 FPZ Vietnam
ManifoldsCA5V FPZ Vietnam
ManifoldsCA6 FPZ Vietnam
ManifoldsCA6V FPZ Vietnam
ManifoldsCA8 FPZ Vietnam
ManifoldsCA9 FPZ Vietnam
ManifoldsCA10 FPZ Vietnam
ManifoldsCK4 

FPZ Vietnam

ManifoldsCK5 

FPZ Vietnam

ManifoldsCK6 

FPZ Vietnam

ManifoldsCK8 

FPZ Vietnam

ManifoldsCK9 

FPZ Vietnam

ManifoldsCK10 

FPZ Vietnam

GaugesVG25-60 

FPZ Vietnam

GaugesVG25-200 

FPZ Vietnam

GaugesVG25-300 

FPZ Vietnam

GaugesPG25-60 

FPZ Vietnam

GaugesPG25-200 

FPZ Vietnam

GaugesPG25-300 

FPZ Vietnam

GaugesPG20-15 

FPZ Vietnam

valvesCV075 

FPZ Vietnam

valvesCV10 

FPZ Vietnam

valvesCV125 

FPZ Vietnam

valvesCV15 

FPZ Vietnam

valvesCV20 

FPZ Vietnam

valvesCV30 

FPZ Vietnam

valvesCV40 

FPZ Vietnam

SilencersSS 4 

FPZ Vietnam

SilencersSS 5 

FPZ Vietnam

SilencersSS 6 

FPZ Vietnam

SilencersSS 8 

FPZ Vietnam

SilencersSS 9 

FPZ Vietnam

Sound EnclosuresSCL K03-MS 

FPZ Vietnam

Sound EnclosuresSCL K04-MS 

FPZ Vietnam

Sound EnclosuresSCL K05-6 MS + 30-40 DH

FPZ Vietnam

Sound EnclosuresSCL K07-8 MS / MD 

FPZ Vietnam

Sound EnclosuresSCL K07-8 TD 

FPZ Vietnam

Sound EnclosuresSCL K07-8 TS 

FPZ Vietnam

Sound EnclosuresSC L K09-1/2  MS/MD

FPZ Vietnam

Sound EnclosuresSCL K09-10 TD 

FPZ Vietnam

Sound EnclosuresSCL K11-TD 

FPZ Vietnam

Sound EnclosuresSCL K09-11 TS 

FPZ Vietnam

Flexible Sleeves MF 1 

FPZ Vietnam

Flexible Sleeves MF 2 

FPZ Vietnam

Flexible Sleeves MF 3 

FPZ Vietnam

Flexible Sleeves MF 4 

FPZ Vietnam

Flexible Sleeves MF 5 

FPZ Vietnam

Flexible Sleeves MF 6 

FPZ Vietnam

Flexible Sleeves MF 8 

FPZ Vietnam

Flexible Sleeves MF 9 

FPZ Vietnam

Flexible Sleeves MF 10 

FPZ Vietnam

Flexible Sleeves TF 3 

FPZ Vietnam

Flexible Sleeves TF 4 

FPZ Vietnam

Flexible Sleeves  TF 4V 

FPZ Vietnam

Flexible Sleeves TF 5 

FPZ Vietnam

Flexible Sleeves TF 5V 

FPZ Vietnam

Flexible Sleeves TF 6 

FPZ Vietnam

Flexible Sleeves TF 8 

FPZ Vietnam

Flexible Sleeves TF 9 

FPZ Vietnam

Flexible Sleeves MP 1 

FPZ Vietnam

Flexible Sleeves MP 2 

FPZ Vietnam

Flexible Sleeves MP 3 

FPZ Vietnam

Flexible Sleeves MP 4 FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  MP 4V FPZ Vietnam
Flexible Sleeves MP 5 FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  MP 5V FPZ Vietnam
Flexible Sleeves MP 6 FPZ Vietnam
Flexible Sleeves MP 8 FPZ Vietnam
Flexible Sleeves MP 9 FPZ Vietnam
Flexible Sleeves MP 10 FPZ Vietnam

 [/kythuat]

[mota]
Catalogue
[/mota]

Copyright 2014 LTD. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay