Lượt ghé thăm trang hôm nay - Tư vấn và báo giá ngay : 0911 661 249

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Vaisala Việt Nam, Vaisala ủy quyền Pitesco phân phối tại Việt Nam.

[/hinhanh] [tomtat]

Xuất xứ: Finland
Bảo hành: 12 tháng

Vaisala, được thành lập tại Finland năm 1931, là một công ty kỹ thuật số hàng đầu trong lĩnh vực biến tần, đo lưu lượng nước, đo nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, độ phòng không khí, độ mưa, độ sáng, độ độc quyền và đo lưu lượng khí. Công ty nà có khoảng 1.300 nhân viên trên toàn thế giới, trong đó có khoảng 150 nhân viên ở Việt Nam.

Vaisala đã có nhiều khách hàng lớn trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm y tế, khoa học, chăn nuôi, nông nghiệp, thủy sản, khoáng sản, môi trường, điện lực, công nghiệp, thiết kế xây dựng, khai thác khoáng sản, hóa học, học giảng và nghiên cứu khoa học.

Công ty cung cấp các giải pháp và dịch vụ kỹ thuật số cho ngành công nghiệp, y tế, khoa học, chăn nuôi, nông nghiệp, thủy sản, khoáng sản, môi trường, điện lực, công nghiệp, thiết kế xây dựng, khai thác khoáng sản, hóa học, học giảng và nghiên cứu khoa học.

Vaisala đã được chứng nhận ISO 9001:2015 và các giải pháp của công ty đã được chứng nhận khả năng mang lại giá trị cho người sử dụng. Công ty cũng được chứng nhận khả năng mang lại giá trị cho môi trường và đã được chứng nhận quyền sở hữu các kỹ thuật mới.

Vaisala đã được chứng nhận ISO 9001:2015 và các giải pháp của công ty đã được chứng nhận khả năng mang lại giá trị cho người sử dụng. Công ty cũng được chứng nhận khả năng mang lại giá trị cho môi trường và đã được chứng nhận quyền sở hữu các kỹ thuật mới.

[/tomtat]

[kythuat]
Pitesco tự hào là nhà nhập khẩu hàng đầu và chuyên cung cấp các thiết bị tự động, điện và điện công nghiệp chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn đi đầu trong việc đáp ứng các xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các lĩnh vực khác. Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp tốt nhất và sản phẩm chất lượng hàng đầu cho khách hàng của mình.

Vaisala có một số sản phẩm nổi bật, bao gồm:

- Sensors: Vaisala cung cấp một loạt các sensor để đo nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, độ phòng không khí, độ mưa, độ sáng, độ độc quyền và đo lưu lượng khí.

- Weather Stations: Vaisala cung cấp một loạt các thiết bị đo môi trường, bao gồm các thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, độ phòng không khí, độ mưa, độ sáng, độ độc quyền và đo lưu lượng khí.

- Measurement Systems: Vaisala cung cấp một loạt các hệ thống đo môi trường, bao gồm các hệ thống đo nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, độ phòng không khí, độ mưa, độ sáng, độ độc quyền và đo lưu lượng khí.

- Industrial Instruments: Vaisala cung cấp một loạt các thiết bị đo kỹ thuật số cho ngành công nghiệp, bao gồm các thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, độ phòng không khí, độ mưa, độ sáng, độ độc quyền và đo lưu lượng khí.

- Environmental Instruments: Vaisala cung cấp một loạt các thiết bị đo môi trường cho ngành công nghiệp, bao gồm các thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, độ phòng không khí, độ mưa, độ sáng, độ độc quyền và đo lưu lượng khí.

Industrial MeasurementsHMT331 Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial Measurements219916Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial Measurements211339Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial Measurements214829Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial Measurements215109Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial Measurements215094Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial MeasurementsDRW010281SPVaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial MeasurementsHM47280SPVaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial Measurements210697Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial MeasurementsHMP247CGVaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial Measurements219916Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial Measurements211339Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial Measurements210697Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial MeasurementsHMP247CGVaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial Measurements214829Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial Measurements214829Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial Measurements215109Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial MeasurementsDTR502BVaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial Measurements215094Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial MeasurementsDRW010281SPVaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial MeasurementsDRW010276SPVaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial MeasurementsHM47280SPVaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial Measurements17223SPVaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial Measurements17225SPVaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial MeasurementsHM47280SPVaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial MeasurementsHM47453SPVaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial Measurements219916Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial Measurements211339Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial Measurements214829Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial Measurements215109Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial Measurements215094Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial MeasurementsDRW010281SPVaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial MeasurementsDRW010276SPVaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial MeasurementsHM47280SPVaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Industrial MeasurementsHM47453SPVaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmittersHMT330Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmittersHMT331Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmittersHMT333Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmittersHMT334Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmittersHMT335Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmittersHMT337Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmittersHMT338Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmittersHMT360Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Intrinsically Safe Humidity and Temperature TransmittersHMT361Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Intrinsically Safe Humidity and Temperature TransmittersHMT363Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Intrinsically Safe Humidity and Temperature TransmittersHMT364Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Intrinsically Safe Humidity and Temperature TransmittersHMT365Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Intrinsically Safe Humidity and Temperature TransmittersHMT367Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Intrinsically Safe Humidity and Temperature TransmittersHMT368Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Intrinsically Safe Humidity and Temperature TransmittersHMT369Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Intrinsically Safe Humidity and Temperature TransmittersHMT370Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC ApplicationsHMD60Y RH+T Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC ApplicationsHMD60U RH Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC ApplicationsHMD60T TVaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC ApplicationsHMD70Y RH+T Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC ApplicationsHMD70U RH Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC ApplicationsHMD70T T Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmitterHMT311Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmitterHMT313Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmitterHMT314Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmitterHMT315 Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmitterHMT317 Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmitterHMT318 Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmitterTMW82/83Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmitterHMW82/83Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmitterHMW88/89(D) Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmitterHMD82/83(D)Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmitterHMS82/83​Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmitterTMW92 TVaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmitterTMW93 T Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmitterHMW92(D) RH+T Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmitterHMW93(D) RH+TVaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmitterHMW95(D) RH+T Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmitterTMW90 T Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmitterHMW90 RH+T Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmitterHMW110/112Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmitterHMD110/112Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Humidity and Temperature TransmitterHMS110/112Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
PortableHM70Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
PortableSHM40Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
PortableHM40Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Modules/OEM productsHMP60Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Modules/OEM productsHMP110Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Modules/OEM productsHMM100Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Modules/OEM productsHMM105Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Calibrators & AccessoriesHMT300TMKVaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Calibrators & AccessoriesDTR500Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Calibrators & AccessoriesHMK15Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Calibrators & AccessoriesRDP100Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Dew PointDMT340Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Dew PointDM70Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Dew PointDMT242Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Dew PointDMT345/DMT346Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Dew PointDPT146Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Dew PointDMT152Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Dew PointDPT145Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Dew PointDMT143Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Dew PointDMT132Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Dew PointDSS70AVaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
PressurePTB330Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
PressurePTB110Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
PressurePTB210Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
PressurePTB330TSVaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
PressurePTU300Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
PressureSPH10/20Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
PressurePDT101Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Carbon DioxideGM20Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Carbon DioxideGM70Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Carbon DioxideGMM111Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Carbon DioxideGMM112Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Carbon DioxideGMP343Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Carbon DioxideGMT220Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Carbon DioxideGMW90Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Carbon DioxideGMK220Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Carbon DioxideGMW80Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Carbon DioxideGMP231Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Carbon DioxideGMP252Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Carbon DioxideGMP251Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Moisture in OilMMT330Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Moisture in OilMM70Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Moisture in OilMMT162Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Moisture in OilMMT310Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
Weather Measurement InstrumentsWXT530Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
DGA MonitorsMHT410Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam
DGA MonitorsOPT100Vaisala Viet nam , Pitesco Vietnam , Vaisala  Pitesco Vietnam


[/kythuat]

[mota]
Catalogue
[/mota]

Copyright 2014 LTD. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay