Lượt ghé thăm trang hôm nay - Tư vấn và báo giá ngay : 0911 661 249

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
MONITRAN VIETNAM, ĐẠI LÝ HÃNG MONITRAN TẠI VIỆT NAM

[/hinhanh] [tomtat]

Xuất xứ: UK
Bảo hành: 12 tháng

MONITRAN VIETNAM - một đại lý của hãng MONITRAN tại Việt Nam - được thành lập năm 1986 và vẫn là một công ty tư nhân, có trụ sở gần High Wycombe, khoảng 35 dặm xa Tây London. MONITRAN là một hãng có chuyên môn trong ngành cung cấp thiết bị đo lượng hóa chất, nước và khí trong các ngành công nghiệp như chế biến thực phẩm, y tế sản xuất, công nghiệp hóa chất và khoáng sản. MONITRAN có khả năng cung cấp các giải pháp tiên tiến với chất lượng cao và giá thành phải chăm. MONITRAN VIETNAM là một đơi mạnh mẽ trong ngành công nghiệp hiện đại Việt Nam, có khả năng cung cấp các giải pháp tiên tiến với chất lượng cao và giá thành phải chăm cho ngành công nghiệp hiện đại Việt Nam.

Chúng tôi tự hào là nhà nhập khẩu hàng đầu và chuyên cung cấp các thiết bị tự động, điện và điện công nghiệp chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn đi đầu trong việc đáp ứng các xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các lĩnh vực khác. Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp tốt nhất và sản phẩm chất lượng hàng đầu cho khách hàng của mình.

[/tomtat]

[kythuat]

NO

CODE

ENGLISH

1

Accelerometers /Vibration-Sensors-Analysis

2

monitran MTN/1100, C

Accelerometers /Vibration-Sensors-Analysis MTN/1100, C

3

monitran MTN/1100I, C

Accelerometers /Vibration-Sensors-Analysis MTN/1100I, C

4

monitran MTN/1100W

Accelerometers /Vibration-Sensors-Analysis MTN/1100W

5

monitran MTN/1100IW

Accelerometers /Vibration-Sensors-Analysis MTN/1100IW

6

monitran MTN/1100S, C

Accelerometers /Vibration-Sensors-Analysis MTN/1100S, C

7

monitran MTN/1100IS, C

Accelerometers /Vibration-Sensors-Analysis MTN/1100IS, C

8

MTN/1100SW

Accelerometers /Vibration-Sensors-Analysis MTN/1100SW

9

MTN/1100ISW

Accelerometers /Vibration-Sensors-Analysis MTN/1100SW

10

monitran MTN/2200, 4P, C

Accelerometers /Vibration-Sensors-Analysis MTN/2200, 4P, C

11

monitran MTN/2200I, 4P, C

Accelerometers /Vibration-Sensors-Analysis MTN/2200I, 4P, C

12

monitran MTN/2200W

Accelerometers /Vibration-Sensors-Analysis MTN/2200W

13

monitran MTN/2200IW

Accelerometers /Vibration-Sensors-Analysis MTN/2200IW

14

monitran MTN/2200S, 4P, C

Accelerometers /Vibration-Sensors-Analysis MTN/2200S, 4P, C

15

monitran MTN/2200IS, 4P, C

Accelerometers /Vibration-Sensors-Analysis MTN/2200IS, 4P, C

16

monitran MTN/2200SW

Accelerometers /Vibration-Sensors-Analysis MTN/2200SW

17

monitran MTN/2200ISW

Accelerometers /Vibration-Sensors-Analysis MTN/2200ISW

18

monitran MTN/1107I, IC

Accelerometers /Vibration-Sensors-Analysis MTN/1107I, IC

19

monitran MTN/1109I, IC

Accelerometers /Vibration-Sensors-Analysis MTN/1109I, IC

20

monitran MTN/1107, C

Accelerometers /Vibration-Sensors-Analysis MTN/1107, C

21

monitran MTN/1109, C

Accelerometers /Vibration-Sensors-Analysis MTN/1109, C

22

Accelerometers/Accelerometers-Vibration-Sensors-Monitoring

23

monitran MTN/1185, C

Accelerometers/Accelerometers-Vibration-Sensors-Monitoring MTN/1185, C

24

monitran MTN/1185I, C

Accelerometers/Accelerometers-Vibration-Sensors-Monitoring MTN/1185I, C

25

monitran MTN/1185W

Accelerometers/Accelerometers-Vibration-Sensors-Monitoring MTN/1185W

26

monitran MTN/1185IW

Accelerometers/Accelerometers-Vibration-Sensors-Monitoring MTN/1185IW

27

monitran MTN/1187, C

Accelerometers/Accelerometers-Vibration-Sensors-Monitoring MTN/1187, C

28

monitran MTN/1187W

Accelerometers/Accelerometers-Vibration-Sensors-Monitoring MTN/1187W

29

monitran MTN/1187IC

Accelerometers/Accelerometers-Vibration-Sensors-Monitoring MTN/1187IC

30

monitran MTN/1187IW

Accelerometers/Accelerometers-Vibration-Sensors-Monitoring MTN/1187IW

31

monitran MTN/2285-2P, 4P, 4PZ, C

Accelerometers/Accelerometers-Vibration-Sensors-Monitoring MTN/2285-2P, 4P, 4PZ, C

32

monitran MTN/2285I-2P, 4P, C

Accelerometers/Accelerometers-Vibration-Sensors-Monitoring MTN/2285I-2P, 4P, C

33

monitran MTN/2285IS-2P, 4P, C

Accelerometers/Accelerometers-Vibration-Sensors-Monitoring MTN/2285IS-2P, 4P, C

34

monitran MTN/2285W

Accelerometers/Accelerometers-Vibration-Sensors-Monitoring MTN/2285W

35

monitran MTN/2285IW

Accelerometers/Accelerometers-Vibration-Sensors-Monitoring MTN/2285IW

36

monitran MTN/2285ISW

Accelerometers/Accelerometers-Vibration-Sensors-Monitoring MTN/2285ISW

37

monitran MTN/2287-2P, 4P, C

Accelerometers/Accelerometers-Vibration-Sensors-Monitoring MTN/2287-2P, 4P, C

38

monitran MTN/2287I-2P, 4P, C

Accelerometers/Accelerometers-Vibration-Sensors-Monitoring MTN/2287I-2P, 4P, C

39

monitran MTN/2287W

Accelerometers/Accelerometers-Vibration-Sensors-Monitoring MTN/2287W

40

monitran MTN/2287IW

Accelerometers/Accelerometers-Vibration-Sensors-Monitoring MTN/2287IW

41

Accelerometers/Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose

42

monitran MTN/1010

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1010

43

monitran MTN/1020

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1020

44

monitran MTN/1100T, C

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1100T, C

45

monitran MTN/1105CE

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1100T, C

46

monitran MTN/1105SCE

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1105SCE

47

monitran MTN/1310

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1310

48

monitran MTN/1330

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1330

49

monitran MTN/2600

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/2600

50

monitran MTN/1800

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1800

51

monitran MTN/2200T-4P, C

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/2200T-4P, C

52

monitran MTN/2200IT-4P, C

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/2200IT-4P, C

53

monitran MTN/1100STC

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1100STC

54

monitran MTN/2200STC

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/2200STC

55

monitran MTN/1100TW

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1100TW

56

monitran MTN/2200TW

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/2200TW

57

monitran MTN/2285IT-4P, C

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/2285IT-4P, C

58

monitran MTN/2287IT-4P

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/2287IT-4P

59

monitran MTN/2285TC

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/2285TC

60

monitran MTN/2285STC

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/2285STC

61

monitran MTN/7000 Series

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/7000 Series

62

monitran MTN/P Series

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/P Series

63

monitran MTN/1170

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1170

64

monitran MTN/1120, C

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1120, C

65

monitran MTN/1120SC

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1120SC

66

monitran MTN/1130

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1130

67

monitran MTN/1135C

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1135C

68

monitran MTN/1140

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1140

69

monitran MTN/1830SC

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1830SC

70

monitran MTN/1186, C

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1186W

71

monitran MTN/1186W

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1186, C

72

monitran MTN/1188, C

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1188, C

73

monitran MTN/1700I

Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1700I

74

Monitoring-Systems/Monitoring-Systems-Vibration-Switches

75

monitran MTVS0004

Monitoring-Systems-Vibration-Switches

76

Monitoring-Systems/Monitoring-Systems-Signal-Processing

77

monitran MTN/8006, TC

Monitoring-Systems-Signal-Processing MTN/8006, TC

78

monitran MTN/8065

Monitoring-Systems-Signal-Processing MTN/8065

79

monitran MTN/8066

Monitoring-Systems-Signal-Processing MTN/8066

80

Monitoring-Systems/Monitoring-Systems-Monitoring-Systems

81

monitran MTN/5032

Monitoring-Systems-Monitoring-Systems MTN/5032

82

Monitoring-Systems/Monitoring-Systems-Portable-Vibration-Meters

83

monitran MTN/VM220

Monitoring-Systems-Portable-Vibration-Meters MTN/VM220

84

monitran MTN/VM330D

Monitoring-Systems-Portable-Vibration-Meters MTN/VM330D

85

Switch and Connection Enclosures

86

3000 Series switchboxes

 switch boxes

87

3000 Series connection boxes

connection boxes

88

9000 Series junction boxes

junction boxes

89

Accessories/ Cable and Connector

90

Single-core overbraided cable

overbraided cable

91

Twin-core overbraided cable

overbraided cable

92

Three-core polyurethane cable

polyurethane cable

93

Two-pin Military Style Socket

Socket

94

Three-pin 62GB socket

Socket

95

Four-pin M12 socket

Socket

96

Accessories/Accessories-Cable-Assemblies

97

monitran MTN/CA284

Accessories-Cable-Assemblies MTN/CA284

98

monitran MTN/CA137

Accessories-Cable-Assemblies MTN/CA137

99

monitran MTN/CA457

Accessories-Cable-Assemblies MTN/CA457

100

monitran MTN/CA410

Accessories-Cable-Assemblies MTN/CA410

101

monitran MTN/CA522

Accessories-Cable-Assemblies MTN/CA522

102

monitran MTN/CA523

Accessories-Cable-Assemblies MTN/CA523

103

Accessories/Accessories-Mounting-Hardware

104

Stud Adaptors

Accessories-Mounting-Hardware

105

Quickfit Adaptors

Accessories-Mounting-Hardware

106

Magnetic Adaptors

Accessories-Mounting-Hardware

107

Accessories/Accessories-Tools

108

monitran MTN/VC20

Portable vibration calibrator MTN/VC20

109

monitran MTN/8301

Accelerometer cable checker MTN/8301

110

monitran MTN/8302

Accelerometer signal simulator  MTN/8302

111

monitran MTN/MH010

Accelerometer Adhesive MTN/MH010

112

monitran MTN/MH001

Spot Facing Tool MTN/MH001

113

Accessories/Accessories-Power-Supplies

114

monitran MTN/APSU01

Accessories-Power-Supplies MTN/APSU01

115

monitran MTN/8001

Accessories-Power-Supplies MTN/8001

116

LVDTs/LVDTs-Economy

117

 Series AC LVDT with Plain Core

Transformer

118

 Series AC LVDT with Core & Extension

Transformer

119

Economy Series Sprung-Loaded AC LVDT

Transformer

120

Economy Series AC LVDT With M6 Rod End Bearings

121

Economy Series DC LVDT with Plain Core

Transformer

122

Economy Series DC LVDT with Core & Extension

Transformer

123

Economy Series Sprung-Loaded DC LVDT

Transformer

124

Economy Series DC LVDT with M6 Rod End Bearings

Transformer

125

LVDTs/LVDTs-Industrial

126

Industrial Series AC LVDT

Transformer

127

Industrial Series Sprung-Loaded AC LVDT

Transformer

128

Industrial Series AC LVDT with M6 Rod End Bearings

Transformer

129

Industrial Series AC LVDT with M8 Rod End Bearings

Transformer

130

Industrial Series DC LVDT

Transformer

131

Industrial Series Sprung-Loaded DC LVDT

Transformer

132

Industrial Series DC LVDT with M6 Rod End Bearings

Transformer

133

Industrial Series DC LVDT with M8 Rod End Bearings

Transformer

134

LVDTs/LVDTs-Miniature

Transformer

135

Miniature Series AC LVDT with Plain Core

Transformer

136

Miniature Series AC LVDT with Sprung-Loaded Core & Extension

Transformer

137

Miniature Series AC LVDT with Plain Core & Extension

Transformer

138

LVDTs/LVDTs-Laboratory

139

Laboratory Series DC-Bipolar LVDT with Plain Core & Extension

Transformer

140

Laboratory Series Sprung-Loaded DC-Bipolar LVDT

Transformer

141

Laboratory Series DC Unipolar LVDT with Plain Core & Extension

Transformer

142

Laboratory Series Sprung-Loaded DC Unipolar LVDT

Transformer

143

Transducer/LVDTs/LVDTs-Pressurised

144

Pressurised Series AC LVDT with Plain Core & Extension

TRANDUCER

145

Pressurised Series DC LVDT with Plain Core & Extension

TRANDUCER

146

LVDTs/LVDTs-Pressurised-Slimline

147

Pressurised Slimline Series AC LVDT with Plain Core & Extension

TRANDUCER

148

Pressurised Slimline Series DC LVDT with Plain Core & Extension

TRANDUCER

149

Eddy-Current-Probes-and-Drivers/Eddy-Current-Probes

150

monitran MTN/EP080

Probes MTN/EP080

151

monitran MTN/EP200

Probes MTN/EP200

152

monitran MTN/EP200F

Probes MTN/EP200F

monitran MTN/EP340

Probes MTN/EP340

monitran MTN/EP340F

Probes MTN/EP340F

monitran MTN/EP480

Probes MTN/EP480

monitran MTN/EPHD080

Probes MTN/EPHD080

Extension Cable

Extension Cable[/kythuat]

[mota]
Catalogue
[/mota]

Copyright 2014 LTD. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay