Lượt ghé thăm trang hôm nay - Tư vấn và báo giá ngay : 0911 661 249

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Hình ảnh
Minilec Vietnam, Thiết bị Minilec Vietnam Chính Hãng Giá Tốt,  Pites phân phối


[/hinhanh] [tomtat]
Xuất xứ: India
Bảo hành: 12 tháng
Chúng tôi tự hào là nhà nhập khẩu hàng đầu và chuyên cung cấp các thiết bị tự động, điện và điện công nghiệp chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn đi đầu trong việc đáp ứng các xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các lĩnh vực khác. Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp tốt nhất và sản phẩm chất lượng hàng đầu cho khách hàng của mình.
[/tomtat]

[kythuat]


MINILE

1VSP D1Phase Failure RelayRờ le lỗi phaMINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
2VSP D2Phase Failure RelayRờ le lỗi phaMINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
3S1 VMR7Phase Failure RelayRờ le lỗi phaMINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
4VPG D1Phase Failure RelayRờ le lỗi phaMINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
5P1 PFS2Phase Failure RelayRờ le lỗi phaMINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
6S2 VMR1Phase Failure RelayRờ le lỗi phaMINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
7USP D1Phase Failure RelayRờ le lỗi phaMINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
8P1 PFS2Phase Failure RelayRờ le lỗi phaMINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
9S2 VMR2Phase Failure RelayRờ le lỗi phaMINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
10ALV D2Phase Failure RelayRờ le lỗi phaMINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
11S2 VMR6Phase Failure RelayRờ le lỗi phaMINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
12S2 VMR8Phase Failure RelayRờ le lỗi phaMINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
13D1 HLS1Phase Failure RelayRờ le lỗi phaMINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
14VST D1Phase Failure RelayRờ le lỗi phaMINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
15D1 VMRAPhase Failure RelayRờ le lỗi phaMINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
16D2 VMR2Phase Failure RelayRờ le lỗi phaMINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
17S2 VMR3Phase Failure RelayRờ le lỗi phaMINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
18F3 VSR4Phase Failure RelayRờ le lỗi phaMINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
19S1 SUR1Phase Failure RelayRờ le lỗi phaMINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
20S1 USP1Phase Failure RelayRờ le lỗi phaMINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
21S1 VSP1Phase Failure RelayRờ le lỗi phaMINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
22D1 VCR1Monitoring RelayRờ le giám sátMINILEC Vietnam, Rờ le giám sát MINILEC
23VCT D2Monitoring RelayRờ le giám sátMINILEC Vietnam, Rờ le giám sát MINILEC
24VCF D2Monitoring RelayRờ le giám sátMINILEC Vietnam, Rờ le giám sát MINILEC
25D1 VCT1Monitoring RelayRờ le giám sátMINILEC Vietnam, Rờ le giám sát MINILEC
26D2 VCT1Monitoring RelayRờ le giám sátMINILEC Vietnam, Rờ le giám sát MINILEC
27S2 UVR5Monitoring RelayRờ le giám sátMINILEC Vietnam, Rờ le giám sát MINILEC
28S1 UVR5Monitoring RelayRờ le giám sátMINILEC Vietnam, Rờ le giám sát MINILEC
29S1 UVR4Monitoring RelayRờ le giám sátMINILEC Vietnam, Rờ le giám sát MINILEC
30S2 VMR5Monitoring RelayRờ le giám sátMINILEC Vietnam, Rờ le giám sát MINILEC
31PGS D2Motor / Pump Protection RelayRờ le bảo vệ động cơ / máy bơmMINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
32MPR D2Motor / Pump Protection RelayRờ le bảo vệ động cơ / máy bơmMINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
33D2 MPR2Motor / Pump Protection RelayRờ le bảo vệ động cơ / máy bơmMINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
34S2 CMR1Motor / Pump Protection RelayRờ le bảo vệ động cơ / máy bơmMINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
35SE CTR1Motor / Pump Protection RelayRờ le bảo vệ động cơ / máy bơmMINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
36D5 MOR1Motor / Pump Protection RelayRờ le bảo vệ động cơ / máy bơmMINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
37D3 MPR1Motor / Pump Protection RelayRờ le bảo vệ động cơ / máy bơmMINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
38D2 BTR1Motor / Pump Protection RelayRờ le bảo vệ động cơ / máy bơmMINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
39D2 MPR3Motor / Pump Protection RelayRờ le bảo vệ động cơ / máy bơmMINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
40D3 MPR3Motor / Pump Protection RelayRờ le bảo vệ động cơ / máy bơmMINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
41D3 DMPR1Motor / Pump Protection RelayRờ le bảo vệ động cơ / máy bơmMINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
42F3 MPR1Motor / Pump Protection RelayRờ le bảo vệ động cơ / máy bơmMINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
43CT Module (CT 20/ CT 50)Motor / Pump Protection RelayRờ le bảo vệ động cơ / máy bơmMINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
44CT Module (CT 5)Motor / Pump Protection RelayRờ le bảo vệ động cơ / máy bơmMINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
45S2 WTR1Motor / Pump Protection RelayRờ le bảo vệ động cơ / máy bơmMINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
46PTCMotor / Pump Protection RelayRờ le bảo vệ động cơ / máy bơmMINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
47S1 ETS1Electronics TimerBộ hẹn giờMINILEC Vietnam, Bộ hẹn giờ MINILEC
48S1 ETM1Electronics TimerBộ hẹn giờMINILEC Vietnam, Bộ hẹn giờ MINILEC
49ETS D1Electronics TimerBộ hẹn giờMINILEC Vietnam, Bộ hẹn giờ MINILEC
50ETA D1Electronics TimerBộ hẹn giờMINILEC Vietnam, Bộ hẹn giờ MINILEC
51ESR D1Electronics TimerBộ hẹn giờMINILEC Vietnam, Bộ hẹn giờ MINILEC
52S1 ESD1Electronics TimerBộ hẹn giờMINILEC Vietnam, Bộ hẹn giờ MINILEC
53D1 ETM1Electronics TimerBộ hẹn giờMINILEC Vietnam, Bộ hẹn giờ MINILEC
54S2 ETM1Electronics TimerBộ hẹn giờMINILEC Vietnam, Bộ hẹn giờ MINILEC
55SE ETM2Electronics TimerBộ hẹn giờMINILEC Vietnam, Bộ hẹn giờ MINILEC
56WLC D1Liquid Level ControllerBộ điều khiển mức chất lỏngMINILEC Vietnam, Bộ điều khiển mức chất lỏng MINILEC
57P1 LCW1Liquid Level ControllerBộ điều khiển mức chất lỏngMINILEC Vietnam, Bộ điều khiển mức chất lỏng MINILEC
58S2 WLC1Liquid Level ControllerBộ điều khiển mức chất lỏngMINILEC Vietnam, Bộ điều khiển mức chất lỏng MINILEC
59S2 ALT1Liquid Level ControllerBộ điều khiển mức chất lỏngMINILEC Vietnam, Bộ điều khiển mức chất lỏng MINILEC
60DLC D1Liquid Level ControllerBộ điều khiển mức chất lỏngMINILEC Vietnam, Bộ điều khiển mức chất lỏng MINILEC
61FRK P5Liquid Level ControllerBộ điều khiển mức chất lỏngMINILEC Vietnam, Bộ điều khiển mức chất lỏng MINILEC
62D2 PTV1Power Line Transducers And Multifunction MeterBộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năngMINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
63D2 PTC1Power Line Transducers And Multifunction MeterBộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năngMINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
64D3 PTF1Power Line Transducers And Multifunction MeterBộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năngMINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
65D5 PTA1Power Line Transducers And Multifunction MeterBộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năngMINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
66D5 PTW1Power Line Transducers And Multifunction MeterBộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năngMINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
67D5 PTW2Power Line Transducers And Multifunction MeterBộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năngMINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
68D5 PTW3Power Line Transducers And Multifunction MeterBộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năngMINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
69D1 IST1Power Line Transducers And Multifunction MeterBộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năngMINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
70D3 IST1Power Line Transducers And Multifunction MeterBộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năngMINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
71D3 MFT1Power Line Transducers And Multifunction MeterBộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năngMINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
72D3 RET1Power Line Transducers And Multifunction MeterBộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năngMINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
73D5 PAT1Power Line Transducers And Multifunction MeterBộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năngMINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
74D5 MFT1Power Line Transducers And Multifunction MeterBộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năngMINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
75D5 PTC1 / D5 PTV1Power Line Transducers And Multifunction MeterBộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năngMINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
76D1 PTC3 / D1 PTV3Power Line Transducers And Multifunction MeterBộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năngMINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
77D3 TET1Power Line Transducers And Multifunction MeterBộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năngMINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
78MULTIFUNCTION METERPower Line Transducers And Multifunction MeterBộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năngMINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
80Protocom 4Twin AC ControllerBộ điều khiển Twin ACMINILEC Vietnam, Bộ điều khiển Twin AC MINILEC
81MBAS 0600/ MOCRO 17Alarm AnnunciatorBộ hiển thị cảnh báoMINILEC Vietnam, Bộ hiển thị cảnh báo MINILEC
82MBAS 9700Alarm AnnunciatorBộ hiển thị cảnh báoMINILEC Vietnam, Bộ hiển thị cảnh báo MINILEC
83MBAS 08Alarm AnnunciatorBộ hiển thị cảnh báoMINILEC Vietnam, Bộ hiển thị cảnh báo MINILEC
84MICROWARN 0600Alarm AnnunciatorBộ hiển thị cảnh báoMINILEC Vietnam, Bộ hiển thị cảnh báo MINILEC
85MBAS 11Alarm AnnunciatorBộ hiển thị cảnh báoMINILEC Vietnam, Bộ hiển thị cảnh báo MINILEC
86MICROFACIAAlarm AnnunciatorBộ hiển thị cảnh báoMINILEC Vietnam, Bộ hiển thị cảnh báo MINILEC


[/kythuat]

[mota]
Catalogue
[/mota]

Copyright 2014 LTD. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay